Ligue 1 (final)
Ligue 2 (final)
National 1 (final)
National 2 (final)
National 3 (final)
FFF - Feminines D1 (final)
FFF- Feminines D2 (final)
Fem. U19 FFF Elite (final)
Fem. U19 FFF Excellence (final)
FFF - U19 Nat. (final)
FFF - U17 Nat. (final)
Futsal D1 (final)
Futsal D2 (final)
Division Honneur (final)
DHR Seniors Gr. A (final)
DHR Seniors Gr. B (final)
PH Seniors Gr. A (final)
PH Seniors Gr. B (final)
PH Seniors Gr. C (final)
PH Seniors Gr. D (final)
PL Seniors Gr. A (final)
PL Seniors Gr. B (final)
PL Seniors Gr. C (final)
PL Seniors Gr. D (final)
PL Seniors Gr. E (final)
PL Seniors Gr. F (final)
D.H. Feminines (final)
Feminines Accession D.H. (final)
Feminines Maintien P.H. (final)
U18F R1 (final)
U18F R2 (final)
U18F R3 (final)
U18F R3 Ph.2 (final)
U18F A 8 R1 Elite (final)
U18F A 8 R2 Exc. (final)
U15F A 11 R1 Ph.2
U15F A 11 R2 Ph.2 (final)
U15F A 8 R1 Ph.2 (final)
U15F A 8 R2 Ph.2
U19 Regional 1 (final)
U19 Regional 2 Gr. A (final)
U19 Regional 2 Gr. B (final)
U17 Regional 1 (final)
U17 Regional 2 Gr. A (final)
U17 Regional 2 Gr. B (final)
U15 Elite (final)
U14 Elite Ligue (final)
U15 Honneur Ligue (final)
U15 Accession DH (final)
U15 Maintien P.H. Gr. A (final)
U15 Maintien P.H. Gr. B (final)
Foot Entreprise D.H. (final)
Foot Entreprise P.H. (final)
Futsal DH (final)
Futsal PH (final)
D.H. Seniors (final)
Div. Hon. Reg. A (final)
Div. Hon. Reg. B (final)
Div. Hon. Reg. C (final)
D.H. Feminines (final)
Fem. DHR Gr. A (montee) (final)
Fem. DHR Gr. B (maintien) (final)
Fem. DHR Gr. C (maintien) (final)
U17F Foot A 11 Ph.2 (final)
U17 Fem. A 8 Ph.2 Gr. A (final)
U17 Fem. A 8 Ph.2 Gr. B (final)
U17 Fem. A 8 Ph.2 Gr. C (final)
U19 Regional 1 (final)
U19 Regional 2 Gr. A (final)
U19 Regional 2 Gr. B (final)
U17 Regional 1 (final)
U17 Regional 2 Gr. A (final)
U17 Regional 2 Gr. B (final)
U15 Ligue Exc. (final)
U15 Ligue Hon. A (final)
U15 Ligue Hon. B (final)
U13 Ligue N1A (final)
U13 Ligue N1B (final)
U13 Ligue N2A (final)
U13 Ligue N2B (final)
Futsal DH (final)